Onze filosofie

Economie

KEES werkt zonder subsidies, zonder leningen en zonder investeringen van derden. KEES werkt met een verdienmodel en houdt z’n eigen broek op. Op deze manier vloeit er geen geld uit de onderneming naar partijen die geen baat hebben bij de onderneming en is KEES niet afhankelijk van de grilligheid van de politiek.

Ecologie

KEES werkt uitsluitend met afval- en restmateriaal. Dat materiaal verkrijgt KEES van verschillende ondernemers in de regio Rotterdam. Daar waar KEES nieuw materiaal moet gebruiken, zorgt KEES ervoor dat uit hernieuwbare bronnen afkomstig is en op een verantwoorde manier geproduceerd wordt. KEES werkt gifvrij, d.w.z. dat er geen schadelijk chemische verven in onze garens zitten of cadmium in onze drukkers. KEES let er op.

Maatschappij

KEES vindt dat wij met z’n allen te veel weggooien, niet alleen zooi in de container. Maar wij zetten ook mensen als grofvuil aan de straat. Dat moeten wij niet goed vinden, dus KEES doet hier wat aan. KEES interesseert het geen reet waar je vandaan komt, wat je gedaan hebt of wat je mankeert. KEES weet dat iedereen iets bij te dragen heeft. KEES geeft mensen de kans uit te vinden wat hun bijdrage is. Dat doet KEES door middel van een zelf ontwikkeld competentiemodel. Zodat bij KEES iedereen kan doen waar hij/zij goed in is. De grootste verspilling is de verspilling van menselijk potentieel.

Contact
E-mail:

kees@keesencocreatief.nl

Bezoekadres:

Maasboulevard 100, 3063NS ROTTERDAM

Tel:

0652390986

Privacy Statement